Pěchotní srub tvrze Skutina N-S-49 rok 1977  foto J.Nimburský

Průraz čelní stěny objektu rok 1977  foto J.Nimburský