Zvon pěchotního srubu N-S-48  foto A.Vykydal

Týlová stěna objektu  foto A.Vykydal