Kamenná rovnanina u N-S-54

Nezapažený vrt studny ve výkopu pro N-S-54