Domů
▪ N-53 v datech ▪
▪ Rekonstrukce ▪
▪ Fotogalerie ▪
▪ Okolí objektu ▪
▪ Odkazy ▪

 

 

 

 

 

Rekonstrukce objektu byla zahájena v dubnu roku 2003.První práce na objektu spočívala ve vybourání částečně zazděného vchodu,osazení mřížových dveří,zakrytí zvonových šachet a vynošení několika tun suti a také částečně vyčištění diamantového příkopu.

V roce 2004 jsme vykáceli několik stromů před objektem takže se nechá celkem slušně fotografovat a objekt samotný lépe vysychá.Dále se naše sdružení soustředilo především na interiér objektu.Nutno podotknout,že  v objektu nebyly osazeny ani jedny zárubně a nikde nejsou hotovy podlahy.Ze zdí vyčnívaly části armatury a ve zdech zůstaly zbytky bednění.Byly vyrobeny plynotěsné dveře i se zárubní a osazeny za prvním zalomením vchodové chodby.Ve vrchním patře objektu jsme začali se zděním cihlových příček.Dále jsme vybudovali betonový sokl na nádrže na vodu a samozřejmě i zabetonovali traverzy.Ve střelecké místnosti bylo odstraněno poničené oplechování stěny a v budoucnu bude nahrazeno novým.U schodiště bylo vybudováno zábradlí.Částečně je zprovozněna umyvárna.Do ubikací mužstva bylo umístěno několik postelí.

V roce 2005 byla opravena stropnice objektu,zabetonovány praskliny a celá stropnice byla natřena.Ve střelecké místnosti bylo osazeno nové oplechování stěny a celá místnost natažena štukem a vybílena. Dále byla do střelecké místnosti umístěna malá expozice,která je věnována především Československé armádě.Také se pokračovalo na čištění diamantového příkopu kde ještě zbývá asi 30cm kamene.

V roce 2006 se pokračovalo v čištění diamantového příkopu,kde se podařilo část vyčistit až na dno.Uvnitř objektu jsme pokračovali v zednických pracích,především štukování a bílení zdí.Největší akcí v tomto roce bylo vybourání zazděného otvoru pro střílnu L1 a osazení nové střílny.Došlo také k rozšíření expozice ve střelecké místnosti a částečně i v místnosti telefonisty.Dále byla osazena střílna proti vchodu,u které jako jediné se nepočítalo s lafetou pro zbraň.

V roce 2007 se nám za vydatné pomoci členů klubu "Přátelé kruhového objezdu" podařilo úplně vyčistit diamantový příkop.V objektu pokračovaly zednické práce.Další práce proběhly ve střelecké místnosti,kde byla po vybourání zazděného otvoru osazena střílna " M " pro kulometné dvojče a opraven odpad nábojnic pod touto  střílnou.Tím byla střelecká místnost po stavební stránce dokončena.Dále byla rozšířena expozice ve střelecké místnosti. Také se podařilo osadit tlumící mřížku výduchu ventilace.

V roce 2008 pokračovaly zednické práce v objektu.Především osazení několika zárubní dveří a usazení dveří.Ve střelecké místnosti započaly práce na rozvodu el.proudu dle původních plánů.Také byl proveden nový nátěr kovových částí v objektu.Dále bylo nutno dočasně opravit strop objektu.Neboť se znovu objevil průsak vody při silnějších deštích.V budoucnu bude celý strop znovu zaizolován.Kolem objektu také proběhly menší úpravy terénu.

V roce 2009 byla zahájena výstavba dalších cihlových příček.Především skladu PHM. Podařilo se dokončit el.rozvody ve střelecké místnosti.Včetně osazení ramének světel nad střílnami.Práce na el.rozvodu se přesunuly do chodby objektu a do místnosti telefonisty.Osazena byla zápora protiplynových silnostěnných dveří ve vstupní chodbě.Za pomoci kolegů z jiných objektu se podařilo získat další exponáty do expozice ve střelecké místnosti,která bude postupně rozšířena do ostatních místností objektu.

V roce 2010 se podařilo dokončit el.rozvod v chodbě a v místnosti telefonisty.Vyrobena byla nová mřížka sání vzduchu do vstupní chodby.Byly dokončeny příčky skladu PHM a osazeny zárubně dveří.Dále byla zahájena výstavba příček skladu munice.Pokračovaly opravné práce na stropě objektu, který chceme v roce 2011 nově izolovat.Podařilo se také udělat betonový potěr na podlaze v chodbě a některých dalších částí objektu.

 

Objekt je prozatím přístupný pouze nepravidelně.Když jsou přítomni členové sdružení.

Děkujeme za pochopení.